Inloggen

Nieuws

In gesprek met Marjan Rintel

Het was heerlijk rustig in de trein van vijf over acht ’s ochtends naar Utrecht, vanuit Rotterdam. Bijzonder om dat zo mee te maken, want beide treinen naar Amsterdam rond hetzelfde tijdstip zaten overvol. Deed me goed om eens de kalme trein in te stappen en nog een half uur te kunnen werken voor ik bij het hoofdkantoor van de NS aankwam. De binnenkomst deed me overigens erg denken aan de stationsbelevenis: medewerkers in NS-uniformen die gasten verwelkomen, een balie voor warme dranken met iets lekkers, en een groot scherm waarop alle vertrekkende treinen staan aangekondigd.

Valerie Severens, marktonderzoeker, haalt me op en vertelt over het gebouw en haar werk. Ze geeft opdrachten aan externe bureaus om reizigersonderzoeken te ontwerpen, evalueert de daaruit voorkomende data en is verantwoordelijk voor het NS Panel zelf. Tof om de persoon te ontmoeten die zich constant in de schoenen van de reiziger plaatst om zo een nog betere dienstverlening te kunnen vormgeven. Ons gesprek is echter kort, want Valerie brengt me naar het kantoor van Marjan Rintel, voormalig president-directeur van de NS, op de eerste etage en duikt dan weer haar onderzoeken in.

Marjan is open, vriendelijk en gastvrij naar me. Ze benadrukt meteen dat geen vraag haar te gek is, en na een kort gesprek over onze gezinnen (Marjan is trotse ouder van twee jongvolwassenen, ik van één kleine dreumes), deint ons gesprek heen en weer tussen Covid, Oekraïne, diversiteit en inclusie en gewenste spoorverbeteringen.

Ik vroeg aan Marjan hoe ze belangen tussen reizigers en medewerkers afwoog tijdens de pandemie. Zoveel mensen, zoveel meningen, dat lijkt me bijzonder lastig om te navigeren. Ze startte haar antwoord met “Ik zie het spoornetwerk als een sociale infrastructuur van Nederland”. Dit keerde vaker in ons gesprek terug en heeft me ook daarna nog aan het denken gehouden, maar voor nu even terug naar haar reactie. Sowieso wilde ze, met de NS, reizen mogelijk blijven maken voor degenen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om hun werk te kunnen doen. Verplegers, artsen, docenten, noem maar op. Daar kwam bij dat het personeel van de NS hun werk wél veilig moest kunnen blijven uitvoeren, dus heeft het bedrijf meteen gekozen voor de best beschikbare persoonlijke veiligheidsmiddelen zoals goede kwaliteit mondmaskers. Kaartcontroles op trajecten werden verlaagd of niet uitgevoerd, zodat contact tussen personeel en reizigers beperkt kon blijven. Voor collega’s die zich niet goed voelden bij werken in het openbaar werd ruimte gemaakt.

Inmiddels is de pandemie niet meer de enige noodtoestand voor de NS, omdat er nu ook een netwerk opgebouwd is om vluchtelingen vanuit Oekraïne op te vangen. De NS werkt hiervoor samen met het Rode Kruis, en op de stations waar vluchtelingen verwacht worden staan zichtbare hulpposten om Oekraïners te ondersteunen bij aankomst. Dit is natuurlijk het minste wat we kunnen doen, maar Marjan geeft ook aan dat de instroom van vluchtelingen in Nederland behoorlijk laag ligt vergeleken met andere landen. In ieder geval blijft het spoor ook hier verbinden – maar laten we ook blijven hopen dat het Russische leger zich snel terugtrekt en een einde maakt aan de oorlog.

Het gesprek valt even stil. Uit respect voor de situatie, denk ik. We pakken de draad weer op met diversiteit. Wat doet de NS aan het waarborgen van diversiteit en inclusie? Als sociale infrastructuur van Nederland, behoort de NS ook een afspiegeling te zijn van het volk. Dat is het nu niet, volgens Marjan. Toegegeven: op directieniveau, in de raad van bestuur en door andere lagen van de organisatie is de verdeling man/vrouw nagenoeg gelijk. Ze benadrukt dat NS streeft naar diversiteit in de volle breedte. De organisatie richt zich daarvoor, op de eerste plaats, op taalgebruik. Zo is 'Beste dames en heren' enkele jaren geleden aangepast tot 'Beste reiziger', zodat ook non-binaire of genderfluïde mensen zich aangesproken kunnen voelen. Ik ben blij dat hier op hoog niveau over gesproken wordt. Als de NS aandacht hieraan blijft schenken, en open staat voor advies vanuit minderheden, denk ik dat ze goede koers aanhouden.

Voorafgaand aan het gesprek, toen ik mijn familie vertelde over deze kans, hadden ze meteen vragen over specifieke trajecten, vertragingen, en betere bereikbaarheid in afgelegen oorden. Hier heb ik weinig mee gedaan (sorry, familie), maar Marjan gaf wel inzicht in het grote plaatje: verbeteringen aan de internationale infrastructuur, voornamelijk met en in Duitsland, om een groener alternatief op vliegreizen nóg aantrekkelijker te maken. En mogelijk de eindtijd van de Intercity Direct tussen Amsterdam en Breda nog eens onder de loep nemen, omdat er ook meer woon-werkverkeer later op de avond reist.

Aan het eind van het gesprek besef ik dat ik het jammer vind dat Marjan NS verlaat voor KLM. Aan de andere kant geloof ik dat de KLM heel goed een persoon van Marjan’s kaliber kan gebruiken omdat hun pad naar vergroening, diversiteit en inclusie nog een stuk langer is dan dat van de NS. Ik hoop dat ze haar energie en inzet voor deze belangrijke onderwerpen goed overdraagt en daar ook doorzet. Dan kunnen zowel de NS als KLM niet alleen sociale infrastructuur voor Nederland aanbieden, maar haar ook nog eens versterken.

Communicatievoorkeuren in Mijn NS

Als NS willen wij graag aansluiten op de behoefte van reizigers om (digitale) berichten met relevante informatie op het juiste moment te krijgen. Denk hierbij aan een notificatie wanneer u bijvoorbeeld vergeet uit te checken, een feedback verzoek na een recente reis maar bijvoorbeeld ook een interessante aanbieding. Daarnaast vinden we uw privacy en de mogelijkheid om uw berichtvoorkeuren in te stellen erg belangrijk. Daarom hebben we een nieuwe communicatievoorkeuren pagina in Mijn NS getest om te onderzoeken of deze goed begrepen werd en gebruiksvriendelijk is.

Voor dit onderzoek hebben we 10 deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een online interview waarin de onderwerpen communicatievoorkeuren en privacy centraal stonden. Vervolgens kregen de deelnemers twee verschillende klikbare testversies te zien waarin ze werden gevraagd om een aantal instellingen te wijzigen. Tenslotte werden er een aantal vragen gesteld over de gebruiksvriendelijkheid en naar welke testversie hun voorkeur uitging en waarom.

De belangrijkste inzichten die uit deze interviews naar voren kwamen, waren:

 • Men kon makkelijk de juiste locatie in Mijn NS vinden om de bericht instellingen aan te passen.
 • Men vond het makkelijk om de verschillende berichtencategorieën aan of uit te zetten.
 • De verschillende niveaus van bericht personalisatie waren niet meteen duidelijk.
 • Men had behoefte aan meer voorbeelden van het soort berichten die men kon verwachten bij de verschillende berichtcategorieën.

Deze inzichten zijn vervolgens besproken en hierop zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd qua ontwerp maar ook qua teksten. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de communicatievoorkeuren pagina te realiseren met de verschillende betrokken teams en het streven is om dit nog dit jaar aan te kunnen bieden in Mijn NS.

Maandelijks incassomoment voor Dal Voordeel op saldo

Vanuit NS zijn we op zoek naar mogelijkheden om ons abonnementenportfolio te versimpelen voor zowel de reiziger als onze medewerkers en proberen we zoveel mogelijk synergiën te behalen in onze systemen. Een van de onderwerpen die wij onderzocht hebben is het wijzigen van de betaalfrequentie van jaarlijks naar maandelijks voor de Dal Voordeel abonnementhouders die reizen op saldo. Van de NS-kortingsabonnementen wordt namelijk alleen het abonnementsgeld van Dal Voordeel op Saldo nog jaarlijks geïncasseerd. Wij waren daarom benieuwd naar uw gedachten als we ook dit abonnementsgeld maandelijks zouden incasseren. Heeft u daar een bepaalde mening over, of maakt het niet uit?

Uitkomsten onderzoek

Uit onderzoek is het volgende gebleken:

 1. 18% van de respondenten is positief over het idee om voortaan maandelijks voor het abonnement te gaan betalen en 47% is neutraal.
 2. 35% is negatief over dit idee. Deze groep geeft hiervoor met name de reden dat het overzichtelijker is om 1x per jaar te betalen, dat het minder administratieve rompslomp is, dat men er in één keer vanaf wil zijn en dan geen omkijken meer naar wil hebben en dat men het een te klein bedrag vindt om gespreid te betalen. Een enkeling gaat ervan uit dat dit de voorbode is voor een tariefsverhoging.
 3. Van de groep die negatief is zegt bijna een kwart het abonnement (waarschijnlijk) te gaan opzeggen als NS maandelijks betalen gaat doorvoeren.
 4. Op de vraag wat NS kan doen om ervoor te zorgen dat de verandering toch acceptabel is, geeft men aan dat korting passend zou zijn.

Besluit

Met deze feedback heeft NS besloten om de jaarbetaling voor Dal Voordeel abonnementhouders jaarlijks te houden. Er gaat dus niks veranderen. De voordelen van een eenduidig portfolio wegen niet op tegen het risico dat abonnementhouders hun abonnement opzeggen.

Veel dank voor uw tijd en waardevolle antwoorden.

Onderzoek naar de contentwaardering van de informatieschermen in de trein

We hadden geen actueel zicht op hoe reizigers de informatie op de schermen waarderen en of de getoonde informatie aansluit op hun wensen en behoeften. Doel van dit onderzoek is inzicht geven in de kijkbeleving van de reiziger en de waardering van de informatievoorziening op de beeldschermen in de trein. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 2300 leden van het NS Panel en bestaat uit Intercity, Sprinter en TAG reizigers.

In het onderzoek stonden 2 vragen centraal:

 1. In hoeverre is de geleverde reisinformatie duidelijk en draagt het bij aan een optimale reisbeleving?
 2. In hoeverre sluit de huidige programmering aan op de behoeften van de reiziger kijkend naar informatievoorziening, inhoud, interesse, afwisseling en leesbaarheid?

De volgende inzichten zijn uit het onderzoek gekomen:

 • Over het algemeen zijn treinreizigers vooral geïnteresseerd in actuele reisinformatie en praktische informatie rondom de reis. Overige content (hierna genoemd: iNSpire-content) wordt regelmatig als storend ervaren, maar toont potentie wanneer deze meer relevant is voor de reiziger.
 • Reizigers beoordelen de informatieschermen in de trein met een voldoende. De meeste reizigers ervaren de schermen als (zeer) goed leesbaar. Wat betreft snelheid is er nog ruimte voor verbeteringen.
 • Reisinformatie is over het algemeen duidelijk, maar kan nog specifieker zijn over hoe verder te reizen bij een verstoring. De meeste iNSpire-content is ook duidelijk, maar mist soms nog concrete informatie om iets te ondernemen.
 • De content op de informatieschermen zetten slechts een kleine groep aan tot het maken van uitstapjes en het opdoen van ervaringen. Ook het gevoel van duurzaam reizen wordt voor de meeste reizigers nog niet genoeg bevestigd.

Inzichten specifiek over de content:

 • Reizigers missen op de service-schermen een overzicht op één scherm en reisalternatieven. De informatie over cultuurtips gaat volgens hen te langzaam voorbij.
 • Waar NS regelmatig communiceert over daluren, geeft een aantal reizigers aan dat ze niet weet wat daluren zijn.
 • De iNSpire-content is over het algemeen duidelijk en geeft ‘een leuk voorbeeld’. Wel kan sommige informatie (zoals de link) groter worden weergegeven.

Wat gaan we doen naar aanleiding van de verkregen inzichten?

 • Actuele reisinformatie en praktische informatie over de reis krijgt meer focus.
 • We gaan over naar een spits- en dalprogrammering (waar dit nu een 2-wekelijkse programmering is, gesplitst in ochtend en middag). Hiermee kunnen we meer gericht communiceren naar zakelijke reizigers en forenzen (die in de spits reizen) en reizigers die voor sociale of recreatieve doeleinden reizen (die buiten de spits reizen).​​
 • We bekijken de mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwe onderwerpen zoals actueel nieuws en weerberichten.
 • We zijn nieuwe contentformats aan het bedenken die aansluiten op de behoefte en interesse van de reiziger die op dat moment in de trein zit.
 • Feedback over de content zoals de snelheid van beelden tekstgrootte en inhoudelijke boodschap wordt meegenomen bij het creëren van nieuwe uitingen.

De Stationshuiskamer: een ‘warme’ en ‘huiselijke’ plek om te wachten op de trein

Tussen februari en 7 maart heeft NS Stations een reclamecampagne voor Stationshuiskamer getoond op 26 stations. Het doel van de campagne was het vergroten van de bekendheid van en bezoek aan Stationshuiskamer. Met de reclames werd gecommuniceerd ‘Zo lekker kan reizen zijn’ en ‘Als je toch moet wachten kun je er maar beter van genieten’. De campagne had de vorm van posters rondom de winkel, digitale schermen op het station en op het perron en advertenties op social media.

Om de bekendheid, waardering en effecten van de campagne in kaart te brengen hebben we een onderzoek uitgevoerd onder 196 reizigers uit het NS Reizigerspanel. We hebben alleen reizigers ondervraagd die tijdens de campagneperiode op de desbetreffende stations zijn geweest en wel eens iets kopen op het station en wel eens iets kopen op het station.

Reclameposters campagne Stationshuiskamer

In de campagne-evaluatie stonden 4 vragen centraal:

 • Het bereik van een campagne: hoeveel reizigers hebben het gezien?
 • Boodschap: komt de beoogde boodschap goed over bij de doelgroep?
 • Waardering: wordt de reclame gewaardeerd en wat spreekt aan en wat juist niet?
 • Effect: in welke mate zet de reclame aan tot het bezoeken van de winkel en het doen van een aankoop?

Bereik

Uit het onderzoek bleek dat niet zo veel stationsbezoekers de posters herkenden. De posters in en rondom de Stationshuiskamer waren het meest gezien en de reclame op social media het minst.

Boodschap

Vooral ‘lekker assortiment tijdens treinreis’ en ‘fijne plek om te wachten’ werden duidelijk overgebracht. In mindere mate vertelde de campagne iets ‘nieuws’. Ook werden de reclames niet zo relevant bevonden. 

Waardering

Reizigers vonden ‘Kwaliteit’, ‘vertrouwd’, ‘warm’ en ‘rust’ zijn goed passen bij de reclame en bij Statonshuiskamer. Overall vindt men de campagne ‘huiselijk’, en ‘uitnodigend’. Sommige reizigers benoemden echter dat de getoonde producten ongezond zijn. Daarnaast gaven enkele reizigers aan dat de donkere kleuren geen warmte/huiselijkheid uitstralen maar juist ‘somberheid’.

Effect

Ongeveer een op de drie zou de Stationshuiskamer vaker overwegen voor wat lekkers n.a.v. de reclame.

 

Enkele reacties op de reclame-posters van Stationshuiskamer  

Hoewel de campagne redelijk goed scoort op de boodschap die we wilden overbrengen, zien we ook enkele verbeterpunten. Zo valt de campagne niet erg op en moeten er misschien ook gezondere product worden afgebeeld. Het marketing team van Stationshuiskamer overweegt daarom deze campagne, met een aantal aanpassingen, later dit jaar nog een keer te herhalen.

Invloed COVID-19 risico op het reizen binnen Europa.

Als onderdeel van een afstudeerscriptie aan de TU Delft heeft NS Internationaal onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het ervaren COVID-19 infectierisico op reizen met de trein, het vliegtuig of de auto. In totaal namen 1147 respondenten deel aan dit onderzoek. Om te onderzoeken of het ervaren COVID-19-risico de keuze van vervoerswijze beïnvloedt, bestond de enquête uit twee hoofddelen. Het eerste deel van het onderzoek was het beoordelingsexperiment. In dit deel moesten respondenten hun ervaren risico op infectie met COVID-19 beoordelen gebaseerd op verschillende factoren; vier van deze factoren waren bestemmings-gerelateerd en de andere vier waren vervoers-gerelateerd. Na dit experiment kregen de respondenten te maken met het vervoerswijze keuze-experiment. In dit experiment moesten respondenten kiezen tussen trein, vliegtuig en auto op basis van reistijd, reiskosten, reiscomfort (reisklasse) en het ervaren risico op COVID-19.

Beoordelingsexperiment voor het ervaren risico op COVID-19

Figuur 1: Voorbeeld beoordelingsexperiment zoals gepresenteerd aan de respondenten

De factoren die we hebben voorgelegd zijn bepaald naar aanleiding van literatuur die bekend is over infectie risico op COVID-19. Die factoren zijn: reisadvies, vaccinatiegraad, bezettingsgraad, infectiegraad, airconditioning, inreis-vereisten, mondkapjesbeleid en het schoonmaakbeleid. De factoren zijn voorgelegd aan de respondenten om te bepalen in welke mate ze van belang zijn bij risico perceptie van COVID-19. Uit dit experiment hebben we de volgende conclusies getrokken:

 • Een rood reisadvies is de belangrijkste factor in de bijdrage aan het ervaren risico.
 • Vaccinatiegraad en bezettingsgraad (aan boord van de trein) hebben ongeveer dezelfde bijdrage aan het ervaren risico en zijn de op één na belangrijkste factoren voor het ervaren risico, maar hebben een tegengesteld effect. De toename in vaccinatiegraad zorgt voor een verlaging van het ervaren risico, de toename van de bezettingsgraad zorgt juist voor een verhoging van het ervaren risico.
 • 000 positieve testen per dag heeft ook een belangrijke bijdrage aan het ervaren COVID-19 risico.
 • Voor de variabelen ventilatie/airconditioning heeft ventilatie de grootste negatieve bijdrage. Dit is te verklaren doordat er vanuit de overheid aandacht was voor ventilatie om het aantal besmettingen terug te dringen.
 • Wat betreft reisvereisten; het 3G-beleid heeft een positieve bijdrage aan het ervaren risico, wat tegenstrijdig is (er werd verwacht dat dit bijdraagt aan het verminderen van het ervaren risico). Dit is te verklaren, want bij de (eerste) invoering van het 3G-beleid was er een drastische toename van het aantal besmettingen. Het 2G-beleid heeft geen effect, maar het 2G+-beleid vermindert het ervaren risico wel.
 • Als we kijken naar het beleid voor mondkapjes, is het hebben van een masker (dit kan dan elk type masker zijn) belangrijker bij het verminderen van het ervaren risico dan de verplichting van het dragen van ten minste een FFP2-masker (in dit geval is een chirurgisch of stoffen mondkapje niet voldoende).
 • Het schoonmaakbeleid draagt ​​niet bij aan het verminderen van het ervaren COVID-19 risico.
 • Vrouwen ervaren ten opzichte van mannen een groter risico op een besmetting met COVID-19. Hetzelfde geldt voor de opleidingsniveaus HBO en WO. Dit betekent dat ten opzichte van mensen met een MBO opleiding, mensen met HBO of WO opleidingsniveau een grotere kans op besmetting met COVID-19 ervaren.
 • Leeftijd heeft geen invloed op hoe men risico ervaart op besmetting met COVID-19. Alleen mensen tussen 20-40 jaar ervaren het risico op COVID-19 net iets minder dan de overige leeftijdsgroepen.
 • In de grafiek hieronder is de relatieve bijdrage van elk van de factoren gegeven. De antwoorden variëren tussen 1-heel laag, 2-laag, 3-medium, 4-hoog en 5-heel hoog.
 • De factoren zijn in het Engels gegeven, omdat dit onderzoek als master scriptie in het Engels is geschreven.

 

Voor NS international zijn dit de belangrijkste bevindingen:

 • Het extra schoonmaken van trein heeft geen invloed om de perceptie van risico op COVID-19 te verminderen.
 • Als de overheid een rood reisadvies opgeeft, kan NS International het beste de inzet van treinen naar deze landen verminderen of helemaal stoppen.
 • De verplichting van betere mondkapjes (zoals in Duitsland het geval was met de verplichting van een FFP2 masker) draagt niet bij aan het verminderen van het risico.
 • Ventilatie aan boord van de trein is belangrijk.
 • Voor de keuze van vervoerswijze heeft COVID-19 weinig invloed, NS International kan zich het beste focussen op reistijdverbetering en kosten ten opzichte van het vliegtuig. COVID-19 heeft weinig invloed, dus bij een mogelijke nieuwe golf kan hiermee rekening gehouden worden.

Voorkeuren bij een overstap

Bij het maken van een dienstregeling moet NS heel veel keuzes maken. Een paar voorbeelden zijn: laten we een rechtstreekse trein rijden van A naar B, waar laten we die onderweg nog stoppen, hoe vaak laten we deze trein rijden en hoe lang maken we de trein die we hiervoor inzetten? Bij het maken van deze keuzes speelt de hoeveelheid reizigers tussen de betreffende stations een belangrijke rol. Door de chipkaart data heeft NS hier een goed beeld van. Maar ook willen we weten wat de klant belangrijk vindt in onze dienstregeling. Wil de klant bijvoorbeeld liever een rechtstreekse reis van een half uur of een reis met overstap die er vijf minuten korter over doet? Waar ligt precies dat omslagpunt? En is een overstap minder erg als de aansluitende trein heel vaak gaat?

Om dit uit te vinden doen we onderzoek naar de waardering van een reis met een overstap. Dit onderzoek betrof een proef voor een later dit jaar uit te voeren onderzoek. We hebben een proef gedaan omdat dit een ingewikkeld soort onderzoek is, en het ook ingewikkeld is om daar vervolgens de voorkeuren van reizigers uit af te leiden.

Uit de proef kwamen de volgende resultaten:

 • Reizigers vinden een reis met overstap minder prettig dan een rechtstreekse reis
 • Afhankelijk van het soort overstap hebben ze 15 tot soms wel meer dan 30 minuten extra reistijd er voor over om een overstap te vermijden.
 • Een overstap naar de andere zijde van het perron wordt als het prettigste ervaren
 • Enige marge in de overstaptijd vinden reizigers prettig
 • Als de aansluitende trein heel vaak gaat wordt een overstap als minder erg ervaren

We hebben ook een paar verbeterpunten gevonden voor het later dit jaar uit te voeren onderzoek: de uitleg van een paar begrippen in de vragenlijst moeten we verbeteren, en de opzet met voorbeeldreizen werkte niet goed bij lange treinreizen.

Tenslotte hebben we voor dit onderzoek voor het eerst samengewerkt met een combinatie van een marktonderzoekbureau en een kwantitatief onderzoeksbureau. Die samenwerking is goed bevallen, en gaan we voortzetten voor het later dit jaar uit te voeren onderzoek.

Abonnementen in de fietsenstalling

Veel treinreizigers komen met de fiets naar het station en een groot deel van hen stalt de fiets in een bewaakte stalling, vooral vanwege de veiligheid voor de fiets. Meestal is het stallen in een bewaakte stalling de eerste 24 uur gratis en zijn de kosten daarna € 1,25 (stalling met medewerkers) of € 0,50 (stalling met poortjes zonder medewerkers) per 24 uur. Het is mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor de stalling of gebruik te maken van “Stallen op rekening” (de kosten worden dan per maand automatisch afgeschreven).

NS is op dit moment de abonnementsstructuur voor fietsparkeren aan het heroverwegen waarbij de wensen van de reizigers heel belangrijk zijn. Om meer inzicht te krijgen in de drijfveren om gebruik te maken van een abonnement/Stallen op rekening en om de wensen ten aanzien van het ideale abonnement inzichtelijk te krijgen is onderzoek uitgevoerd onder leden van het NS panel die met de fiets naar het station komen. Het onderzoek vond plaats in februari 2022, ruim 1.000 panelleden hebben aan het onderzoek deelgenomen.

 

Redenen om een abonnement te nemen

Een jaarabonnement is vooral interessant wanneer een stalling niet gratis is én wanneer men vaker stalt (meerdere keren per week), of wanneer men regelmatig langer dan 24 uur stalt. Reizigers schaffen vaak een jaarabonnement aan vanuit kostenoogpunt, maar ook het gemak van toegang en de garantie op een plek in de stalling worden als voordeel aangegeven.

Reizigers die gebruik maken van “Stallen op rekening” doen dit vooral vanwege het gemak: zowel het betaalgemak als het makkelijk in- en uitchecken.

Redenen om geen abonnement te nemen zijn vooral praktisch: men stalt te weinig om het financiële voordeel eruit te halen en/of het is niet nodig omdat men nooit langer stalt dan 24 uur.

Het ideale abonnement

Reizigers met een jaarabonnement zijn over het algemeen heel tevreden. Toch heeft men ook suggesties: de mogelijkheid om op meerdere stations van de bewaakte stalling gebruik te kunnen maken, betalen naar gebruiken of een flexibele looptijd.

De gebruikers van “Stallen op rekening” stellen een lager tarief bij frequenter gebruik voor, langer gratis stallen of een gegarandeerde plek in de stalling.

Ook reizigers zonder abonnement hebben een suggestie, namelijk een strippenkaartsysteem.

Klik hier voor oudere berichten